ECTI-CARD 2017

พบกับชุดฝึก Smart Farm และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่บูธ ThaiEasyElec Education ในงาน ECTI-CARD 2017 ณ โรงแรมเชียงคาน River Mountain