: Fluke


  • fluke115_001.jpg
    รหัส :ETOL092 ยี่ห้อ : Fluke รุ่น :Fluke 115 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS สำหรับช่างเทคนิคซ่อมบำรุงภาคสนามใช้ในการทดสอบด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้งา...

  • fluke113_001.jpg
    รหัสสินค้า: ETOL091 ยี่ห้อ : Fluke รุ่น :Fluke 113 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ True RMS สำหรับงานทดสอบทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับใช้ตรวจวัดและแก้ปัญหาด้านไฟฟ้าเ...