ออกบูทการแข่งขันทักษะราชมงคล มทร.พระนคร

ภาพบรรยากาศการออกบูทงาน"การแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 7" ณ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.พระนคร