อ่านต่อ.....  

  • one the all

  • KUKA

  • NI CompactDAQ Training Kit

    • แบบที่1คอร์สอบรมประยุกต์การประมวลผลแบบ FPGAด้วย NI myRIO 1 วันเต็ม! NI myRIO เป็นอุปกรณ์ล่าสุดที่ได้ใช้สถาปัตยกรรม RIO (Reconfigurable I/O) สามารถเขียนโปรแกรมLabVIEW FPGA และโปรแกร...